“Spiritualiteit is een permanente oefening in de ongrijpbaarheid en onbeheersbaarheid van ons
concrete, naakte bestaan. Een oefening zonder uitweg of uitkomst. Een oefening in vertrouwen.
Ze is de oprechte bereidheid te werken met de wisselende omstandigheden en onszelf hieraan
weg te geven. Deze oefening heeft geen ander doel dan datgene wat zich hier en nu in ons
leven voordoet. Ook al is dat verschrikkelijk. We oefenen ons in een onbevangen omgang
hiermee. We proberen het te proeven, te leven en te waarderen. Niet: op te lossen!”

In Voorbij willen en weten gaat Maurice Knegtel, Sensei, priester in de Soto zen traditie en geschoold in de filosofie, op zoek naar de betekenis van eigentijdse spiritualiteit en naar manieren om deze te integreren in het dagelijks leven.

“In de vriendschap weet ik niet wie ik voor me heb. De vriend is de mij meest intieme vreemde.
De concrete ander, onvervangbaar, onbeheersbaar, ondoorgrondelijk en onhoudbaar. Ik kan
niets met de vriend. Ik kan er niet bij.”

Voorbij willen en weten is hier te kopen.