Jouw weg als proces

InleidingWeg is een werkwoord. Jouw weg is een proces, het is proceswerk. En dat terwijl jij maar heelweinig doet in dat proceswerk. Jouw weg is onbegrijpelijk en onbeheersbaar en hij istegelijkertijd gekenmerkt door een natuurlijke orde, waarin elke fase een vast plek heeft binnenhet proces en gedeeld wordt met de Read more…