“Bepalend voor mijn kwaliteit van leven en werken is of ik in de situatie waarin ik me bevind
werkelijk aanwezig ben. Werkelijk aanwezig zijn in een situatie impliceert dat ik kan ontspannen
en door mijn ideeën over de situatie en mezelf heen kan kijken. Als ik echt aanwezig ben, dan
zie ik mijn ideeën voor mijn ideeën, mijn emoties voor mijn emoties en de situatie voor de
situatie zoals ze is, onbepaald en niet onderscheiden van mijn leven.”

Ontwaakte aanwezigheid gaat over wat we volgens zen in wezen zijn: een in zichzelf rustende, open, alles omvattende, volmaakt vrije en heldere aanwezigheid.

Ontwaakte aanwezigheid bevat fragmenten uit het Platform soetra van Huineng, voordrachten van Mazu (709 – 788), Huangpo (720 – 814), Linji (overleden 867), Bankei (1622- 1693), Dogen Zenji (1200 – 1253), Basui (1327 – 1387), Taizan Maezumi Roshi (1931 – 1995), Dongshan (807 – 869), en Genpo Merzel Roshi (1944)

“Mijn leven is meditatie wat ik ook doe en welke houding ik ook aanneem. Eigenlijk beoefen ik
helemaal niets. Ik oefen iets uit. Maar wat?”

Ontwaakte aanwezigheid is hier te verkrijgen.