“Je behoedt iets spiritueels. Een passender omschrijving van het geestelijke pad is haast
ondenkbaar. Dit spirituele, dit heilige, is niet iets dat je kunt maken, ontwikkelen, produceren,
creëren, bemachtigen of bereiken, hoeveel energie, tijd en geld je daarin ook inversteert en
hoeveel cursussen je ook volgt. Je kunt het ook niet beschrijven, verwoorden of benoemen,
hetgeen dit heilige door en door kwetsbaar maakt. Het is bijna niets.”

‘De berg bestijgen’ is in boeddhistische termen het pad betreden naar verlichting en beginnen met oefenen. Het bestijgen van de berg kost tijd, moeite, discipline en vaak ook geld.
Op de top van de berg kijk je uit over de wereld weet je dat het goed is. Dat alles hier gegeven is en niet onderscheiden van jouw aanwezigheid op dit moment.

Over het afdalen van de berg gaat dit boek, het stap voor stap belichamen, manifesteren en uitdrukken van het grenzeloze Licht en de onbeperkte vrijheid die het leven is, temidden van ‘de weerstand’ van het dagelijkse leven.

Roshi, of ‘oude leraar’ is de titel die Maurice Knegtel in 2018 kreeg als definitieve zegel van bekrachtiging (Inka) van zijn leraar Genpo Roshi. Maurice schreef onder andere De vrijheid om te verliezen, Voorbij willen en weten (2e druk), Ontwaakte aanwezigheid en Het laatste woord van zen.

“Ik begin mezelf meer aan te nemen zoals ik ben en kan daardoor vrijer mezelf zijn en op mijn
unieke wijze functioneren en aan situaties beantwoorden. Aldus incarneert het vrij
functionerende eeuwige in mijn tijdelijke, weerspannige vlees.”

Het afdalen van de berg is hier te verkrijgen.