Het boeddhisme stelt: we zijn allen boeddha’s, het ontbreekt ons aan niets en er valt niets te bereiken. Moet ik dan genoegen nemen met wat er is, en niet ambitieus zijn of van baan veranderen?

We zijn allen boeddha’s. Wat betekent dat? Het betekent dat jouw aanwezigheid een allesomvattende aanwezigheid is. Want is er ook maariets dat ontbreekt aan jouw aanwezigheid op dit moment? Het betekent ook dat je voor hetleven van je leven volledig bent toegerust. Als boeddha’s beschikken we over een vermogen omeen Read more…

Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

De ervaring dat er geen onderscheid bestaat tussen mij en de ander of tussen mij en de situatiewaarin ik me bevind is een belangrijke ontdekking op het geestelijke pad. Ze kan zelfs eenomwenteling betekenen in mijn leven, omdat ik de wereld ineens zie vanuit een anderperspectief. Hoe kan het zijn Read more…

Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Met deze vraag is de kernvraag van de Boeddha Dharma, de weg van de Boeddha,geformuleerd. Het antwoord plaatst ons in de twee primaire velden van boeddhistischebeoefening: vertrouwen, of het loslaten van de greep op mijn bestaan (Sanskriet: samatha) eninzicht in je ware aard (Sanskriet: vipasyana). Wat vertrouwen betreft formuleert de Read more…