Wat is jouw Dharma?

Hoe leef je wat je ten diepste bent?Door: Maurice Shonen Genko Knegtel RoshiTer gelegenheid van Gertjan Sunyata-Sunyata Mulder Sensei’s Dharma-transmissie Op ons geestelijke pad herinneren we onszelf totaal anders dan wie we denken wie we zijn. Wiewe zijn komt gaandeweg ons zelfonderzoek in een volstrekt ander licht te staan door Read more…

Jouw weg als proces

InleidingWeg is een werkwoord. Jouw weg is een proces, het is proceswerk. En dat terwijl jij maar heelweinig doet in dat proceswerk. Jouw weg is onbegrijpelijk en onbeheersbaar en hij istegelijkertijd gekenmerkt door een natuurlijke orde, waarin elke fase een vast plek heeft binnenhet proces en gedeeld wordt met de Read more…

Jij bent de myste

Of: hoe te handelen vanuit eenheid in de waan van alledag ‘Degene die ogen en lippen sluit’. De myste blijft dicht bij zichzelf, vraagt, onderzoekt, isontvankelijk, open, geeft niemand de schuld, is wakker, aanwezig en aandachtig. Dit is jouwmeditatie. Je vraagt je telkens af: wat gebeurt er? Je volgt de Read more…