Over verlichting, verbinding en je handelen in de wereld

“Het Avatamsaka soetra wordt gekenmerkt door een ongebreidelde overvloed. Het gaat alle perken te buiten. De tekst is een uitnodiging om de concrete, fysieke realiteit waarin je leeft te zien als een onzegbaar, caleidoscopisch wonder. Het beschrijft het dagelijkse leven als een grote, zichzelf ontvouwende, magische trip.” Klik op het boek voor meer informatie

Over incarnatie, het manifesteren van het ware zelf

“Je behoedt iets spiritueels. Een passender omschrijving van het geestelijke pad is haast ondenkbaar. Dit spirituele, dit heilige, is niet iets dat je kunt maken, ontwikkelen, produceren, creëren, bemachtigen of bereiken, hoeveel energie, tijd en geld je daarin ook inversteert en hoeveel cursussen je ook volgt. Je kunt het ook niet beschrijven, verwoorden of benoemen, hetgeen dit heilige door en door kwetsbaar maakt. Het is bijna niets.” Klik op het boek voor meer informatie.
Over de bekrachtiging van je leven zoals het is

“We kunnen pas echt in vrijheid leven, als we ons leven in vrijheid ontvangen. Ik ontvang dan niet het beeld dat ik van mijn leven heb gemaakt. Ik ontvang mijn leven zoals het is. Mijn leven, ontdaan van elke kapstok waaraan ik het ophang. Dit is mijn leven zonder meer, zonder toevoegingen, zonder voorbehoud, ongekunstelde aanwezigheid.” Klik op het boek voor meer informatie.
Je dagelijkse leven is spirituele beoefening

“Het stroomt totdat het stokt. De eerste edele waarheid van integrale zen. Het is niet erg dat het stokt. Als ik zie wat ik doe met wat zich aandient en met behulp van mijn ademhaling of lichaamshouding in de situatie aanwezig ben, kan ik verder. Dan stroomt het weer, totdat het stokt.” Klik op het boek voor meer informatie.
Het wat, hoe en waartoe van zen

“Bepalend voor mijn kwaliteit van leven en werken is of ik in de situatie waarin ik me bevind werkelijk aanwezig ben. Werkelijk aanwezig zijn in een situatie impliceert dat ik kan ontspannen en door mijn ideeën over de situatie en mezelf heen kan kijken. Als ik echt aanwezig ben, dan zie ik mijn ideeën voor mijn ideeën, mijn emoties voor mijn emoties en de situatie voor de situatie zoals ze is, onbepaald en niet onderscheiden van mijn leven.” Klik op het boek voor meer informatie.
Over overgave en bevrijding

“Overgave is meer dan alleen loslaten. Overgave is ook in contact komen met het mysterie dat werkt in mijn leven en dit mysterie in mijn leven laten werken. Dit gebeurt niet alleen buiten mijzelf om, maar in en door mijzelf, zolang ik in mijn handelen en denken ruimte laat om het te laten werken. Deze ruimte heet vertrouwen.” Klik op het boek voor meer informatie.
Oefeningen in het verdiepen en verrijken van je bestaan

“De verwondering over het feit dat wij hier en nu leven, dat we ademhalen, dat we dingen waarnemen en dat we ons bewust zijn, de verwondering over het feit dat de wereld er is en over de vorm waarin ze is, die verwondering is een toestand van geest die ons verheft. We worden als het ware boven de vanzelfsprekende wereld van solide objecten uitgetild en getroffen door iets dat intenser en concreter is dan wat we doorgaans ervaren. De verwondering ontsluit niet alleen een tomeloze energie en opwinding, maar ook een ondervraging van ons bestaan en de werkelijkheid.” Klik op het boek voor meer informatie.
Naar een eigentijdse spiritualiteit

“Spiritualiteit is een permanente oefening in de ongrijpbaarheid en onbeheersbaarheid van ons concrete, naakte bestaan. Een oefening zonder uitweg of uitkomst. Een oefening in vertrouwen. Ze is de oprechte bereidheid te werken met de wisselende omstandigheden en onszelf hieraan weg te geven. Deze oefening heeft geen ander doel dan datgene wat zich hier en nu in ons leven voordoet. Ook al is dat verschrikkelijk. We oefenen ons in een onbevangen omgang hiermee. We proberen het te proeven, te leven en te waarderen. Niet: op te lossen!” Klik op het boek voor meer informatie.